KALİTE POLİTİKAMIZ;

 

Faaliyet gösterdiğimiz Baharat Üretimi, Paketlenmesi ve Bitkisel Çay  Paketlemesi sektöründe modern teknolojik gelişmeleri takip ederek, çalışanlarımızın bilgi, becerilerini geliştirmek için iletişim ve eğitimi ön planda tutmayı; üretimin her aşamasında hijyenik şartları sağlayarak müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı, gıda güvenliği ile ilgili bilgileri kamu, tüketici ve tedarikçilere iletmeyi ve/veya bu bilgileri istemeyi, kaliteli ve hijyenik ürün sunmayı; bu doğrultuda yasal mevzuatlara, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 ve FSSC 22000 standartlarının şartlarına uymayı, etkinliğini sürekli iyileştirmeyi ve aşağıdaki alt politikaların yerine getirilmesini sağlamayı taahhüt ederiz.

 

HACCP, HİJYEN UYGULAMALARI POLİTİKASI

Müşterilerimize sunduğumuz ürünlerin her aşamasında fiziksel, kimyasal ve biyolojik gıda güvenliği tehlike ve risk analizlerini yaparak Kritik Kontrol Noktalarını etkin bir hijyen yönetimi desteği ile izlemek, kontrol altına almak ve doğrulayarak güvenli ürün üretilmesini sistemin kuralları çerçevesinde sağlamak,

 

ÇEVRE POLİTİKASI

Planlama ve Uygulama aşamalarında doğa ile iç içe, sürekli ve etkin bir çevre bilinci oluşturulmaktadır. Çevre politikamızı; müşterilerimize, tedarikçilerimize, çalışanlarımıza, tüm ilgili taraflara duyurmayı, açık tutmayı ve ilgili taraflarda da çevre bilincinin oluşmasına katkıda bulunmak,

 

ÜRETİM ALANLARINA GİRİŞ POLİTİKASI

Ziyaretçilerimizin, tedarikçilerimizin üretim alanlarımıza özel önlük, bone giyerek ve ziyaretçi kontrol listesine tabi tutulması,

 

TAKLİT TAĞŞİŞ POLİTİKASI

Hammaddenin tedarik zinciri süresince tağşiş ve taklidi konusunda firmamız bünyesinde detaylı bir tehdit analizi yürütülmektedir. Bu kapsamda TAKLİT-TAĞŞİŞ RİSK VE HASSASİYET ANALİZİ yapılmaktadır. Kalite Güvence bölümü bakanlığın yapacağı basın duyurularını takip eder.

TAKLİT-TAĞSİŞ RİSK VE HASSASİYET ANALİZİ n de bakanlığın duyuruları haricinde ilgili derneklerin ve odaların (gıda mühendisleri odası, veteriner hekimler odası,  Türkiye ziraatçılar derneği vb.), sektör temsilcileri, sektör dernekleri, mühendis çalışanların itiraf niteliğindeki beyanları(İlgili odaya yapılan beyanlar),geçmiş veri kayıtları da referans alınır. Böylece ilgili ürünle alakalı teşhir edilmemiş fakat yapılabilecek Taklit veya Tağşiş konuların da tanımlaması yapılır. Tüm bu araştırma sonuçlarının uygun olması tesisimizde taklit tağşişe sebebiyet verecek hiçbir basamak olmadığını beyan eder. Fabrikamızda üretilen tüm ürün gruplarında taklit tağşiş yapılmayacağını,

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Çalışan sağlığı ve iş güvenliği tehlikeleri ile ilgili yükümlü olduğu yasal mevzuata ve diğer şartlara üst düzeyde uyarak, emniyetli bir iş ortamı sağlamayı, sürekli iyileştirme ile riskleri azaltarak sağlık bozulmaları ve yaralanmaları önlemeyi, gelişimci bir anlayış ile tüm çalışanlar ve ziyaretçiler için sağlıklı, güvenli bir iş ortamı sağlamayı hedeflemektedir.

KÜL ANALİZİ
NEM ANALİZİ

KALİTE & GIDA GÜVENLİĞİ & ÇEVRE POLİTİKASI

Baharat Üretimi ve Paketlenmesi, Bitkisel Çay ve Gıda paketlenmesi alanında faaliyet göstermekte olan firmamız aşağıdaki konuları ilke edinmiştir.

 • Sektörümüzün vermiş olduğu bilinçle, günümüz şartlarında her türlü teknolojiyi kullanarak Taahhüt ettiğimiz ürünleri zamanında gerçekleştirmek.
 • Tanımlanmış ve ölçülebilir kalite kriterlerine uygun, fiziksel, kimyasal veya mikrobiyolojik açıdan herhangi bir bulaşma olmamış, insan sağlığını tehlikeye sokmayacak doğal, sağlıklı, müşteri talep ve beklentilerine uygun ürünlerin üretilmesini ve müşteriye sunulmasını sağlamak.
 • Müşteri Memnuniyetini en üst düzeyde tutmak.
 • Gıda güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini, geliştirilmesini ve etkinliğini arttırılmasını sağlamak.
 • Yasal ve düzenleyici Kanuni Mevzuat ve şartlara uymak, sektördeki öncülüğümüzü devam ettirmek.
 • Devamlı İyileştirmeye azami özen göstermek
 • Kalite düzeyini sürekli yükseltmek için tüm çalışanlarımızın fikirlerini alıp, projelerimize katılımlarını sağlamak.
 • İş yaptığımız kurumlarda sağladığımız güvenin, büyük bir sermaye olduğunun bilincinde olmak ve bu sermayeyi her geçen gün arttırmak.
 • Tüm çalışanlarımıza gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek,
 • Tüm faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmek,
 • Tüm faaliyetlerimiz kapsamında geri dönüştürülebilir atıklarımızı değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak.
 • Kalite, Gıda ve Helal Yönetim Sistemleri standartlarından taviz vermeden sürekli iyileştirmeyi sağlamak.
 • Her kademede eğitimli ve bilinçli personel yaklaşımını benimsemek ve uygulamak. Personelin bilgi ve beceri düzeylerinin arttırılması yönünde sürekli eğitim faaliyetlerinde bulunmak.
 • Gıda güvenliği ile ilgili konularda, gıda zincirinde yer alan tedarikçi, müşteri ve ilgili birimler ile etkin bir iletişim kurmak ve sürdürülmesini sağlamak.
 • İyi üretim, iyi hijyen uygulamaları ve uygun çevre şartlarını sağlamak.
 • Teknolojik gelişmeleri takip etmek suretiyle işletme verimliliğini sürekli arttırmak.
 • Çalışanlarının maddi ve manevi zararlarını korumak için, tehlikeyi daha başlangıç aşamasında kontrol edip, sürekli izleyerek gerekli düzenlemeleri  yapmak ve uygulama aşamasında her türlü korumayı sağlamaktır.
 • Çalışanların tüm işçi haklarını korumak ve sağlamak, işletme içerisinde ve çalışanlar arasında dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapmamak ve yapılmasını önlemek ve iş huzurunu sağlamaktır.