Ar-Ge

  • Müşteri beklentilerini anlamak ve bu beklentilerin ötesine geçebilecek ürünleri üretmek için derinlemesine pazar araştırmaları yapılır. Yeni ürünlerde, bu araştırmalardan elde edilen sonuçlar analiz edilerek yapılır.

  • Göktürk Gıda’da üretim, müşterinin taleplerine ve hedeflere göre planlanır, reçeteler bu isteklere göre sistematik bir planlamayla oluşturulur ve müşteriye özel üretim ve hizmet sunulur.

  • Oluşan reçeteler, alanında uzman ekip tarafından incelemek ve test etmek üzere Ar-Ge departmanında uygulamaya alınır.

  • Ar-Ge sürecinde oluşturulan reçetelerin nasıl daha iyi ve işlevsel hale getirilebileceği, ürün ve reçetelerin beklenen faydayı sağlayıp sağlayamayacağı gibi noktalar incelenir.

  • Ardından deneysel geliştirme süreci başlar ve bu süreçte ürünün uygulamaya alınması, müşterilerimizin yeterlilikleri, imkanları ve Ar-Ge tarafından hazırlanan plan doğrultusunda müşterilere en uygun biçimde gerçekleştirilir.